WITAMY NA STRONIE CENTRUM UTYLIZACJI OPON ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.
aktualności
nowe limity
NOWE LIMITY Q1 2023

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2023 roku nastąpił nowy przydział limitów na bezpłatne odbiory, który będzie obowiązywał do 31 marca 2023 roku.

Jednocześnie dotychczas przyznane limity na IV kwartał 2022 straciły swoją ważność. Złożenie zlecenia na bezpłatny odbiór zużytych opon nadal będzie możliwe dla minimum 100 sztuk opon motocyklowych, 250 sztuk opon osobowych, 70 sztuk opon ciężarowych i tyle samo sztuk opon "wolnobieżnych". Tak jak dotychczas dostępne będzie równoczesne zlecanie odbioru różnego rodzaju opon, przy zachowaniu minimum logistycznego dla przynajmniej jednej kategorii. Prosimy o właściwe planowanie składania zleceń na odbiory w oparciu o aktualną ilość posiadanych opon by w jak największym stopniu skorzystać z oferowanych przez nas usług
o nas
Nadrzędnym zadaniem Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. jest rozwiązywanie problemu zużytych opon, poprzez organizowanie ich odbioru od punktów wymiany i warsztatów samochodowych oraz poddanie ich procesom odzysku i recyklingu.
Poprzez swoje działania pomagamy posiadaczom zużytych opon pozbyć się kłopotliwego odpadu. Jednocześnie realizujemy w imieniu naszych akcjonariuszy i klientów obowiązki wynikające z postanowień ustawy z dn. 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
Nowe opony warto kupić od naszych partnerów:
opona