WITAMY NA STRONIE
CENTRUM UTYLIZACJI OPON
ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.

aktualności
nowe limity
NOWE LIMITY 2024 II kwartał

Informujemy, że z dniem 3 kwietnia 2024 roku nastąpił nowy przydział limitów na bezpłatne odbiory, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2024 roku.

Prosimy o właściwe planowanie zamówień na bezpłatne odbiory w oparciu o aktualną ilość posiadanych opon by w jak największym stopniu skorzystać z oferowanych przez nas usług.
o nas
Nadrzędnym zadaniem Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. jest rozwiązywanie problemu zużytych opon, poprzez organizowanie ich odbioru od punktów wymiany i warsztatów samochodowych oraz poddanie ich procesom odzysku i recyklingu.
Poprzez swoje działania pomagamy posiadaczom zużytych opon pozbyć się kłopotliwego odpadu. Jednocześnie realizujemy w imieniu naszych akcjonariuszy i klientów obowiązki wynikające z postanowień ustawy z dn. 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
Nowe opony warto kupić od naszych partnerów:
opona