Centrum Utylizacji Opon

Obecnie Spółka ma około 65 proc. udział w rynku i jest największą organizacją w Polsce, zajmującą się odzyskiem zużytych opon. Zasięg działania Spółki pokrywa terytorium całego kraju.

Czy wiesz, że... ?

Recykling opon to skomplikowany, kosztowny i energochłonny proce, w którym konieczne jest oddzielenie od siebie gumy od włóknin i elementów metalowych. Opony przede wszystkim poddaje się obróbce mechanicznej, która polega na pocięciu opon i ich rozdrabnianiu.

Kontakt

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że wykonaliśmy nasze obowiązki w zakresie zbiórki i utylizacji opon na rok 2016. Jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku zamierzamy zebrać dodatkowy tonaż zużytych opon za odpłatnością. W związku z koniecznością dostosowania systemu zbiórki CUO czasowo zawieszamy przyjmowanie zamówień odbioru. Zamówienia przesłane do dnia 27 września będą sukcesywnie realizowane.