Zużyte opony


Działając na terenie całej Polski, odbieramy zużyte opony od podmiotów współpracujących z klientami CUO przy sprzedaży opon nowych, wskazanych przez nich jako uprawnione do korzystania z systemu nieodpłatnej zbiórki CUO.

  •  
Dowiedz się więcej o zasadach zamówienia i odbioru zużytych opon.
 

Obecnie Centrum Utylizacji Opon obsługuje około 50% polskiego rynku w zakresie odbioru odpadów po oponach oraz odtransportowania ich do punktów odzysku i recyklingu. Spółka pokrywa swoim zasięgiem operacyjnym terytorium całej Polski.