Odbiór zużytych opon


Uprawnionym podmiotom, które zbiorą wymaganą minimalną ilość odpadu oraz zgłoszą do nas chęć przekazania zużytych opon, oferujemy nieodpłatny odbiór, odtransportowanie do punktów odzysku oraz wystawienie wymaganej prawem dokumentacji – Karty Przekazania Odpadu. Centrum Utylizacji Opon działa poprzez sieć logistyczno-transportową na terenie całej Polski.

Zamawianie odbioru opon


Zamówienia odbioru opon mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej serwisu po wcześniejszej rejestracji konta użytkownika. Rejestracja konta użytkownika jest bezpłatna. Po rejestracji uprawnienia do korzystania z systemu będą zweryfikowane przez pracownika CUO. Nasze usługi skierowane są do firm, współpracujących z klientami CUO przy sprzedaży opon nowych. W przypadku, gdy zaopatrujecie się Państwo w nowe opony klientów CUO za pośrednictwem hurtowni, w celu skorzystania z możliwości bezpłatnego przekazania zuzytych opon do CUO prosimy o kontaktowanie się z tymi hurtowniami. Jeśli natomiast posiadacie Państwo w swojej ofercie handlowej także opony nowe producentów lub importerów innych niż nasi klienci to prosimy o zwrócenie się bezpośrednio do nich o zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów po oponach w części odpowiadającej tej sprzedaży.

Jeśli jesteś osobą fizyczną to w celu przekazania posiadanych zużytych opon do utylizacji zgłoś się do swojego Urzędu Gminy.

Rodzaje odbieranych opon, minimalne zamówienia


Aktualnie odbieramy odpady po oponach pneumatycznych motocyklowych, osobowych, ciężarowych i wolnobieżnych o średnicy do 1450 mm i szerokości do 450 mm. W przypadku poszerzenia oferty CUO o inne rodzaje opon stosowne informacje będą zamieszczone na stronie internetowej serwisu. Opony innych rodzajów niż wymienione (np. opony ponadgabarytowe, opony pełne) lub zgłoszone nieprawidłowo nie będą odebrane. Minimalna wielkość zamówienia to 100 sztuk dla opon motocyklowych, 250 sztuk dla opon osobowych oraz 70 sztuk dla opon ciężarowych i wolnobieżnych. Realizujemy zamówienia odbioru z terenu całego kraju. Nie odbieramy odpadów pochodzących z importu.

Uwaga! Opony powinny zachowywać kształt, być czyste, bez zanieczyszczeń (piasek, ziemia, inne) oraz bez felg.

Zlecanie odbioru


Aby przesłać nam zamówienie odbioru zużytych opon, należy zarejestrować sie w aplikacji Centrum Utylizacji Opon. Rejestracja jest bezpłatna. Przed złożeniem pierwszego nieodpłatnego zamówienia odbioru opon prosimy o przesłanie z adresu email, będącego jednocześnie Państwa loginem na adres utylizacja@utylizacjaopon.pl kopii decyzji o nadaniu numeru NIP w celu weryfikacji uprawnień. Każdy podmiot zlecający odbiór oraz przekazujący opony w ramach systemu zbiórki CUO musi być zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

Podmioty posiadajace już konto użytkownika i uprawnione do nieodpłatnego przekazywania zużytych opon po zalogowaniu się do serwisu eCUO otrzymują w serwisie dostęp do informcji o aktualnej wysokości przysługujących im limitów odbioru na bieżący okres. Mogą one złożyć zamówienie odbioru w ramach posiadanych limitów, z uwzględnieniem minimów logistycznych obowiązujących dla poszczególnych rodzajów opon. Limity są przyznawane w trybie kwartalnym i są ważne są jedynie w okresie, na który zostały przyznane. Po jego zakończeniu zostają zastapione limitami na kolejny okres. Zamawiajacy określa ilość oraz rodzaj opon, które chce przekazać oraz adres miejsce ich odbioru.

Wykonanie zamówienia


Po zarejestrowaniu się w systemie eCUO i złożeniu zlecenia odbioru zostanie ono niezwłocznie przekazane do wykonania operatorowi logistycznemu, który skontaktuje się bezpośrednio z użytkownikiem w celu uzgodnienia konkretnego terminu realizacji usługi.

Użytkownik zobowiązany jest do przygotowania opon do transportu, jak również do ich załadunku na podstawiony pojazd. Przy odbiorze następuje przeliczenie opon i przekazujący odpad sporządza dokument KPO w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

Opony będą odebrane w ilości nie większej niż została zgłoszona przez użytkownika w zamówieniu. Przekazywane opony muszą zachowywać kształt, być pozbawione felg i nie mogą zawierać innych elementów gumowych takich jak dętki, ochraniacze, kawałki opon, itp. Opony nie mogą być wypełnione ziemią lub śniegiem oraz innymi elementami lub substancjami poza zwykłą ilością, która może przeniknąć w procesie składowania. Opony nie spełniające tych warunków nie zostaną odebrane. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.