Powołanie spółki


Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. została powołana do życia w 2002 r. przez największych działających w Polsce producentów opon. Firmy te pełnią jednocześnie funkcję udziałowców w spółce: