Informujemy, że z dniem 3 paździrnika 2022 roku nastąpił nowy przydział limitów na bezpłatne odbiory, który będzie obowiązywał do 31 grudnia 2022 roku.

Informujemy, że z dniem 3 października 2022 roku nastąpił nowy przydział limitów na bezpłatne odbiory, który będzie obowiązywał do 31 grudnia 2022 roku.

Jednocześnie dotychczas przyznane limity na III kwartał 2022 straciły swoją ważność.

Złożenie zlecenia na bezpłatny odbiór zużytych opon nadal będzie możliwe dla minimum 100 sztuk opon motocyklowych, 250 sztuk opon osobowych, 70 sztuk opon ciężarowych i tyle samo sztuk opon "wolnobieżnych".

Tak jak dotychczas dostępne będzie równoczesne zlecanie odbioru różnego rodzaju opon, przy zachowaniu minimum logistycznego dla przynajmniej jednej kategorii.

Prosimy o właściwe planowanie składania zleceń na odbiory w oparciu o aktualną ilość posiadanych opon by w jak największym stopniu skorzystać z oferowanych przez nas usług.

W przypadku wątpliwości i pytań, dotyczących otrzymanych limitów czy sposobu składania zleceń, prosimy o bezpośredni kontakt z CUO, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.utylizacjaopon.pl zakładka KONTAKT lub telefonicznie :

( 22 334 24 03

(  22 334 24 00

Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem i składanie zamówień przez uprawnione podmioty poprzez wypełnienie formularza dostępnego po zalogowaniu lub rejestracji.

Z wyrazami szacunku,

Zespół CUOPowrót