Nadrzędnym zadaniem Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. jest rozwiązywanie problemu zużytych opon, poprzez organizowanie ich odbioru od punktów wymiany i warsztatów samochodowych oraz poddanie ich procesom odzysku i recyklingu.

Poprzez swoje działania pomagamy posiadaczom zużytych opon pozbyć się kłopotliwego odpadu. Jednocześnie realizujemy w imieniu naszych akcjonariuszy i klientów obowiązki wynikające z postanowień ustawy z dn. 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.


Obecnie Spółka jest największą organizacją w Polsce, zajmującą się odzyskiem zużytych opon. Zasięg działania Spółki pokrywa terytorium całego kraju.

Centrum Utylizacji Opon zostało powołane do życia w 2002 roku z inicjatywy największych producentów opon w Polsce.

Są to firmy: Bridgestone, Continental, Dębica, GoodYear, Michelin i Pirelli, które jednocześnie pełnią funkcję udziałowców Centrum. W wymiarze ekologicznym jednym z głównych osiągnięć Spółki jest bardzo znaczące zmniejszenie ilości zalegających opon na nielegalnych wysypiskach oraz utrzymanie trendu zmniejszania liczby przypadków powstawania nielegalnych składowisk i wysypisk opon. Centrum pełni obecnie kluczową rolę w zbiórce i poddawaniu utylizacji zużytych opon w Polsce.