Kliknij tytuł aby dowiedzieć się więcej.

Szanowni Państwo,

W roku 2018 będziemy kontynuowali świadczenie nieodpłatnych usług odbioru odpadów po oponach dla podmiotów wskazanych jako uprawnione przez klientów CUO, dla których wykonujemy ich prawny obowiązek odzysku i recyklingu zużytych opon. Odbiory realizujemy do wysokości przyznanych limitów, które wynikają z obowiązków naszych klientów nałożonych na nich Ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014.1413 t.j.). Limity ustalone są dla każdego rodzaju opon oddzielnie i obowiązują w określonych przedziałach czasowych.

Informujemy, że zgodnie z wcześniejszym komunikatem, dotychczas przyznane limity na bezpłatne odbiory tracą ważność, a jednocześnie od dnia 15 stycznia 2018 roku obowiązywać będzie nowy przydział limitów, ważny do dnia 6 kwietnia bieżącego roku.

Dlatego też prosimy o właściwe planowanie składania zleceń na odbiory, by w jak największym stopniu skorzystać z oferowanych przez nas usług.

W przypadku wątpliwości i pytań, dotyczących otrzymanych limitów czy sposobu składania zleceń, prosimy o bezpośredni kontakt z CUO, poprzez stronę internetową www.utylizacjaopon.pl bądź telefonicznie poprzez numery: 22 334 24 03 oraz 22 334 24 04.Powrót