Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 z późn.zm. (Dz. U. 2019.0.701 t.j.) podmioty wymienione w jej art. 50, zobowiązane są do zarejestrowania się w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

Numer rejestrowy BDO należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością przedsiębiorcy w zakresie produktów i odpadów, w tym także na Karcie Przekazania Odpadów (KPO). W związku z tym od dnia 1 stycznia 2020 będziemy odbierali zużyte opony wyłącznie od podmiotów posiadających numer rejestrowy BDO.

Tych z Państwa, którzy nie dokonali jeszcze rejestracji prosimy o złożenie wniosku do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Więcej szczegółowych informacji jest dostępne na stronie https://bdo.mos.gov.pl

Z poważaniem,

Prezes CUO S.A.Powrót