Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w systemie zbiórki zużytych opon.

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów współpracujących z naszymi klientami przy sprzedaży opon nowych zdecydowaliśmy o wprowadzeniu istotnych zmian w systemie selektywnej zbiórki zużytych opon, umozliwiających nieodpłatne przekazywanie tych odpadów.

Począwszy od dnia 20 czerwca 2017 roku będziemy świadczyli nieodpłatne usługi odbioru odpadów po oponach dla wszystkich podmiotów wskazanych jako uprawnione przez klientów CUO, dla których wykonujemy ich prawny obowiązek odzysku i recyklingu zużytych opon. Odbiory będziemy realizowali do wysokości limitów, które wynikają z obowiązków naszych klientów nałożonych na nich Ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413 t.j.). Obowiązek ten jest bezpośrednio związany z wielkością masy sprzedawanych na rynek krajowy opon nowych.

Informujemy, że równocześnie wstrzymujemy z dniem dzisiejszym system odbiorów płatnych.

Zamówienia odbioru będziemy, tak jak dotychczas, przyjmowali wyłącznie przez naszą stronę internetową. W celu złożenia zamówienia prosimy aby ci spośród Państwa, którzy nie posiadają jeszcze konta użytkownika zarejestrowali się w systemie eCUO. Podmioty posiadające już konta użytkownika i uprawnione do bezpłatnego przekazywania zużytych opon w momencie uruchomienia nowego systemu, po zalogowaniu się do niego uzyskają informację o aktualnej wysokości przysługujących im limitów odbioru na bieżący okres.

Jeśli posiadacie Państwo w swojej ofercie sprzedaży także opony innych producentów lub importerów opon niż reprezentowani przez CUO, to w sprawie zagospodarowania tej części odpadów prosimy zwrócić się bezpośrednio do nich.Powrót