Prosimy o zapoznanie się z informacją Zarządu CUO o zmianach w systemie zbiórki zużytych opon w roku 2017.

Szanowni Państwo,

Utrzymująca się w dalszym ciągu bardzo duża nadpodaż zużytych opon w naszym kraju skłania Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku SA (CUO) do pozostawienia od 2 stycznia roku 2017 odpłatności za odbiór odpadów po oponach, wprowadzonej 2 listopada 2016 roku.

Niemniej, po szerokiej analizie sytuacji na rynku, CUO postanowiło obniżyć dotychczasowe stawki, ustalając je na poziomie 1 zł za oponę motocyklową, 1,50 zł za oponę osobową oraz 6 zł za oponę ciężarową.

Pragniemy jednak podkreślić, że rozwiązanie to w dalszym ciągu nie ma na celu generowania zysków CUO, lecz utrzymanie ciągłości zbiórki przez cały rok. Zebrane środki finansowe pozwolą bowiem na dalszy rozwój systemu zbiórki i zebranie odpadów po oponach w ilości oczekiwanej przez serwisy oponiarskie, nawet znacząco przekraczającej, jeśli będzie taka potrzeba, wymagany wobec CUO obowiązek prawny.

W obecnej sytuacji rynkowej utrzymanie odpłatności za odbiory zużytych opon jest, naszym zdaniem, jedynym sposobem na utrzymanie systemu zbiórki w postaci rozwiązania efektywnego i zrównoważonego finansowo.

Pragniemy równocześnie zapewnić, że na bieżąco analizujemy sytuację na rynku i pracujemy nad dalszymi, docelowymi zmianami systemu zbiórki zużytych opon, uwzględniającymi oczekiwania serwisów oponiarskich.

Zachęcamy do rejestrowania się w systemie eCUO i składania zamówień.Powrót