Komunikat Prezesa CUO w sprawie bezpłatnego odbioru opon w czwartym kwartale 2018 roku.

Szanowni Państwo,

Nadal będziemy realizowali świadczenie nieodpłatnych usług odbioru odpadów po oponach dla podmiotów wskazanych jako uprawnione przez klientów CUO, dla których wykonujemy ich prawny obowiązek odzysku i recyklingu zuzytych opon. Odbiory będą wykonywane, jak dotychczas, do wysokości przyznanych limitów, które wynikją z wysokości obowiązków naszych klientów nałożonych na nich przepisami prawa. Przypominmy, że limity te ustlane są dla każdego rodzaju opon oddzielnie i obowiązują w okreśslonych przedziałach czasowych.

Z dniem 1 października 2018 roku nastąpi nowy przydział limitów na bezpłatne odbiory, który będzie obowiąazywał do dnia 6 stycznia 2019 roku. Jednocześnie stracą ważność dotychczas przyznane limity.

Złożenie zlecenia na bezpłatny odbiór zużytych opon nadal będzie możliwe dla minimum 100 sztuk opon motocyklowych, 250 sztuk opon osobowych, 70 sztuk opon ciężarowych i tyle samo sztuk opon "wolnobieżnych".

Tak jak dotychczas dostepne będzie równoczesne zlecanie odbioru różnego rodzaju opon, przy zachowaniu minimum logistycznego dla przynajmniej ich jednej kategorii.

Prosimy o właściwe planowanie składania zleceń na odbiory, by w jak najwięekszym stopniu skorzystać z oferowanych przez nas usług.

W przypadku wątpliwości i pytań, dotyczących otrzymanych limitów czy sposobu składania zleceń, prosimy o bezpośredni kontakt z CUO, poprzez stronę internetową www.utylizacjaopon.pl bądź telefonicznie poprzez numery: 22 334 24 03 orz 22 334 24 04.

Z wyrazami szacunku,

Prezes CUOPowrót