Prosimy o zapoznanie sie z komunikatem Prezesa CUO w sprawie nowego przydziału limitów oraz zwiększenia minimów logistycznych.

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszymi decyzjami będziemy kontynuowali świadczenie nieodpłatnych usług odbioru odpadów po oponach dla podmiotów wskazanych jako uprawnione przez klientów CUO, dla których wykonujemy ich prawny obowiązek odzysku i recyklingu zużytych opon. Odbiory realizujemy do wysokości przyznanych limitów, które wynikają z obowiązków naszych klientów nałożonych na nich Ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014.1413 t.j.). Limity te, tak jak do tej pory, ustalone są dla każdego rodzaju opon oddzielnie i obowiązują w określonych przedziałach czasowych.

Z dniem 9 kwietnia 2018 roku nastąpi nowy przydział limitów na bezpłatne odbiory, który będzie obowiązywał do dnia 30 czerwca bieżącego roku. Jednocześnie tracą ważność dotychczas przyznane limity.

W celu zwiększenia efektywności zbiórki, od dnia 9 kwietnia 2018 roku nastąpi także podwyższenie minimów logistycznych. Złożenie zlecenia na bezpłatny odbiór zużytych opon będzie możliwe dla minimum 250 sztuk opon osobowych, 70 sztuk opon ciężarowych i tyle samo sztuk opon „wolnobieżnych”. Dla opon motocyklowych minimum logistyczne nadal będzie wynosiło 100 sztuk.

Nadal możliwe będzie, tak jak dotychczas, równoczesne zlecanie odbioru różnego rodzaju opon, przy zachowaniu minimum logistycznego dla przynajmniej ich jednej kategorii.

Prosimy o właściwe planowanie składania zleceń na odbiory, by w jak największym stopniu skorzystać z oferowanych przez nas usług.

W przypadku wątpliwości i pytań, dotyczących otrzymanych limitów czy sposobu składania zleceń, a także w kwestii podwyższenia minimów logistycznych, prosimy o bezpośredni kontakt z CUO, poprzez stronę internetową www.utylizacjaopon.pl bądź telefonicznie poprzez numery: 22 334 24 03 oraz 22 334 24 04.

Z wyrazami szacunku,

Marek Sobiecki

Prezes Zarządu CUOPowrót