Gumowy surowiec


Centrum Utylizacji Opon pod nazwą "Gumowy Surowiec" realizuje od 2009 r. ogólnopolski program aktywnej edukacji ekologicznej, którego celem jest popularyzowanie odpowiedzialnych postaw i postępowania ze zużytymi oponami w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Program ten promuje także korzyści, jakie płyną z utylizacji opon.

Znajdź nas na:

Zużyte opony = gumowy surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko

Powyższe hasło jest tematem przewodnim projektu "Gumowy Surowiec".

Program ten jest pierwszą w Polsce tego typu inicjatywą edukacyjną, a jego realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Gumowy Surowiec

to twórcza inicjatywa, która ma zwrócić uwagę, głównie polskiej młodzieży na problematykę ochrony środowiska poprzez odzysk zużytych opon.


Program

W skład programu wchodzą m.in. atrakcyjne konkursy dla młodzieży oraz kampanie multimedialne, promujące zagadnienia związane z tematyką recyklingu i odzysku opon.


Znajdź nas!

Oficjalny serwis internetowy programu "Gumowy Surowiec"